Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

HNK Ivana pl. Zajca

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 17. kolovoza 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost kulture, odnosno ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija, umjetnika, udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost kulture. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…