Prijedlog dopune Odluke o grobljima

Centralno gradsko groblje Drenova

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se onih osoba koje su prije Zakona o grobljima iz 1998. godine dobile grobna mjesta na korištenje na do tada maksimalnih 30 godina. Sukladno zakonu i gradskoj Odluci o grobljima, po isteku 30 godina, te su osobe mogle i mogu zatražiti dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme pri čemu im se naplaćuje naknada.

Uvod

Odluka o grobljima (“Službene novine Grad Rijeke” broj 4/19), donesena 28. veljače 2019. godine, donijela je niz izmjena koje su se u prvom redu ticale usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18). Usklađena je sa Zakonom o grobljima  donesenim 1998. koji se tiče izgradnje, korištenja i upravljanja grobljem odnosno njegovim izmjenama iz 2012. i 2017. godine (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 89/17).

Novopredloženim aktom predlaže se nova dopuna koja se tiče osoba koje su prije Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 89/17) iz 1998. godine dobile grobna mjesta na korištenje na do tada maksimalnih 30 godina. Sukladno Zakonu i Odluci o grobljima (“Službene novine Grad Rijeke” broj 4/19), po isteku 30 godina, te su osobe mogle i mogu zatražiti dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme pri čemu im se naplaćuje naknada formulirana u Zakonu i Odluci. Predložena dopuna ukida iz Odluke tu naknadu specifično za one osobe koje imaju sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme i koje se smatraju korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

Prijedlog se podnosi temeljem Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12 i 89/17).

Zbog bitno promijenjenih uvjeta života i rada u svakodnevnom životu građana, uzrokovanih koronavirusom, predlaže se kraće trajanje savjetovanja.

Obrazloženja vezana uz pojedine članke izmijenjene Odluke

Predložena dopuna postojeće Odluke o grobljima (“Službene novine Grad Rijeke” broj 4/19) tiču se njenog članka 8. kojim je trenutno propisano sljedeće:

„Pod korisnikom grobnog mjesta (u daljnjem tekstu: korisnik), u smislu ove Odluke, raz­umijeva se osoba kojoj je grobno mjesto dano na korištenje rješenjem Uprave groblja.

Osoba koja na dan stupanja na snagu ove Odluke ima sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka u obvezi je podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o korištenju grobnog mjesta na neodređeno vrijeme najkasnije 30 dana prije isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

O obvezi iz stavka 3. ovoga članka Uprava groblja obavještava korisnika pisanim putem.

Osoba ne može steći na korištenje dva ili više grobnih mjesta na grobljima na području grada Rijeke, osim na temelju posebnih propisa.“

Predlagatelj dopune, kao nositelj izrade akta, predlaže da se ovaj članak izmijeni na način da se u njega doda, kao stavak 4., sljedeća formulacija:

„Osoba iz stavka 2. ovoga članka koja u propisanom roku podnese zahtjev za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme ne plaća jednokratnu naknadu za korištenje grobnog mjesta iz članka 11. stavka 1. ove Odluke.“

Spomenuti stavak 1. članka 11. tiče se naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i glasi:

„Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada koja se utvrđuje rješenjem iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.“

Pritom spomenuti stavak 1. članka 5. navodi sljedeće:

„Uprava groblja, na temelju dokumentiranog zahtjeva stranke, dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, o čemu donosi rješenje.“

Stoga su ključna pitanja:

Možete razmisliti i komentirati hoće li ova dopuna Odluke o grobljima biti dobra ili loša za korisnike grobnih mjesta?

Odnosno, hoće li ova dopuna Odluke o grobljima biti dobra ili loša za građane?

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Možete razmisliti i komentirati hoće li ova dopuna Odluke o grobljima biti dobra ili loša za korisnike grobnih mjesta?

Odnosno hoće li ova dopuna Odluke o grobljima biti dobra ili loša za građane?

Jednako tako, možete komentirati i sam članak čija se dopuna predlaže pa sugerirati i drugačiju formulaciju s obzirom na Vaše mišljenje o ukupnoj temi.

Prijedloge i komentare možete uputiti ispunjavajući ovdje dostupan online obrazac ili upisujući komentare u polje za komentiranje u dnu ovog Savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o grobljima
Naziv akta/dokumenta: Odluka o dopuni Odluke o grobljima
Nositelj izrade akta/dokumenta: Klub Liste za Rijeku u Gradskom vijeću Grada Rijeke
Početak savjetovanja: 18. veljače 2021.
Završetak savjetovanja: 5. ožujka 2021.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.