Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Laptop

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 3. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke, a posebice obveznika komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) i proizvodne i/ili prerađivačke djelatnosti.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Što je to komunalna naknada?

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta.

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/19, 6/20, 11/20 i 16/20), a nastaje od dana utvrđenog rješenjem o obvezi njenog plaćanja i o visini komunalne naknade.  U njemu  su navedeni svi elementi potrebni za podmirivanje te obveze (mjesečni iznos komunalne naknade, rokovi plaćanja, broj računa na koji treba izvršiti mjesečne uplate i sl.).

Sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade koriste se za održavanje i građenje komunalne infrastrukture, a prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu mogu se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu grada.

Tko plaća komunalnu naknadu?

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

 • stambenog prostora,
 • poslovnog prostora,
 • garažnog prostora,
 • građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 • neizgrađenog građevnog zemljišta.

Koje novosti se predlažu uvesti?

Novopredloženim aktom predviđa se značajno djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za obveznike komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) i proizvodne i/ili prerađivačke djelatnosti što bi trebalo rezultirati uštedama i smanjenjem troškova poslovanja i poboljšanjem investicijske klime u gradu.

Zbog situacije uzrokovane koronavirusom potrebno je što prije stvoriti bolje uvjete za poboljšanje poduzetništva. Nadalje, ne predlaže se izmjena cijele Odluke, već samo dopuna koja ide in favorem prema ulagačima u IT sektor, proizvodne i prerađivačke djelatnosti.

Prijedlog se podnosi temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20).

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da nam, nakon što proučite nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, dostupan u prilozima ovog Savjetovanja, iznesete svoje prijedloge i komentare na rješenja u dokumentu.

Jeste li upoznati sa zakonskim propisima koji utvrđuju u što se ulažu sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade?

Smatrate li da će djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za obveznike komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) i proizvodne i/ili prerađivačke djelatnosti pozitivno utjecati na poslovanje poduzetnika?

Jeste li zadovoljni postignutim komunalnim standardom na vašem području?

Smatrate li da povećanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu treba pratiti rast poduzetničke aktivnosti u gradu?

Prijedloge i komentare možete uputiti ispunjavajući ovdje dostupan online obrazac ili upisujući komentare u polje za komentiranje u dnu ovog Savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Naziv akta/dokumenta: Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Nositelj izrade akta/dokumenta: Klub Liste za Rijeku
Početak savjetovanja: 16. veljače 2021.
Završetak savjetovanja: 3. ožujka 2021.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:


  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. ožujka 2021. godine
  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke.

  6 komentara

  1. […] Oslobađanje novih ulagača u nove tehnologije od gradskih poreza prvi je uvjet razvoja grada, jer bez novih ulaganja i zapošljavanja Rijeka će stati – kazala je Ana Blečić Jelenović na konferenciji za novinare Liste za Rijeku, na kojoj je predstavljen prijedlog stranke o oslobađanju komunalne naknade poduzetnika koji ulažu nove tehnologije, razvoj i nova radna mjesta. Prema riječima Blečić Jelenović, to je jedna od ključnih točaka njenog programa i programa Liste za Rijeku jer poduzetnike treba rasteretiti da bi ulagali i zapošljavali. Posebno one poduzetnike koji ulažu u nove tehnologije te zapošljavaju stručnjake kojima je alternativa odlazak iz grada. “Građani će sigurno pozdraviti ovakav pristup, a na taj način bi vremenom profitirao i gradski proračun zbog privlačenja novih ulagača i otvaranje novih radnih mjesta. Anketa koju smo nedavno proveli na uzorku od oko 1000 građana kaže da 51,4 posto građana smatra da je oslobađanje od gradskih poreza (prirez, komunalna naknada) prvih nekoliko godina poslovanja najbolji način pomoći poduzetnicima, 34,1 posto smatra da su to financijske potpore i subvencije, a 14,4 posto start up inkubatori. To nam je bio orijentir, i od toga nećemo odustati”, rekla je Ana Blečić Jelenović, dodajući da je ovo samo početak prezentacije njenog programa i mjera Liste za Rijeku koje će donijeti promjene i pokrenuti razvojni ciklus u gradu. Predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić obrazložio je pak prijedlog odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi koju je Gradskom vijeću uputila stranka, Prema tom prijedlogu postavljeni su kriteriji o pravu na djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade nakon 1.01.2021. godine. Predloženom dopunom, rekao je Švorinić, uvelo bi se pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za obveznike komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor), i to Računalno programiranje (softver) te Računala (hardver), kao i neke druge proizvodne i prerađivačke djelatnosti. Uvjeti za oslobađanje iskazani su visinom novih ulaganja u dugotrajnu imovinu (milijun za IT sektor, odnosno 3 milijuna za ostale), kao i brojem novih zaposlenika (5) na neodređeno. “Djelomično ili potpuno oslobađanje bilo bi u roku od 3 godine od početka ulaganja. Ova mjera motivirana je prvenstveno ekonomskim politikama prema kojima smanjenje poreza imaju višestruko veći učinak na povećanje konkurentnosti od poticaja i intervencija pojedinim sektorima. Iz tog razloga, dobro je da se ovakav prijedlog nađe pred gradskim parlamentom još u ovom mandatu kako bismo omogućili vijećnicima iz svih stranaka da pokažu koliko im je stvarno stalo do poticanja razvoja i poduzetništva, a koliko se time bave samo za vrijeme predizbornih kampanja.”, zaključio je Švorinić. Prijedlog dopune odluke Klub Liste za Rijeku već je uputio na e-savjetovanje pa građani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem linka: https://ekonzultacije.rijeka.hr/prijedlog-odluke-o-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/ […]

  2. […] Oslobađanje novih ulagača u nove tehnologije od gradskih poreza prvi je uvjet razvoja grada, jer bez novih ulaganja i zapošljavanja Rijeka će stati – kazala je Ana Blečić Jelenović na konferenciji za novinare Liste za Rijeku, na kojoj je predstavljen prijedlog stranke o oslobađanju komunalne naknade poduzetnika koji ulažu nove tehnologije, razvoj i nova radna mjesta. Prema riječima Blečić Jelenović, to je jedna od ključnih točaka njenog programa i programa Liste za Rijeku jer poduzetnike treba rasteretiti da bi ulagali i zapošljavali. Posebno one poduzetnike koji ulažu u nove tehnologije te zapošljavaju stručnjake kojima je alternativa odlazak iz grada. “Građani će sigurno pozdraviti ovakav pristup, a na taj način bi vremenom profitirao i gradski proračun zbog privlačenja novih ulagača i otvaranje novih radnih mjesta. Anketa koju smo nedavno proveli na uzorku od oko 1000 građana kaže da 51,4 posto građana smatra da je oslobađanje od gradskih poreza (prirez, komunalna naknada) prvih nekoliko godina poslovanja najbolji način pomoći poduzetnicima, 34,1 posto smatra da su to financijske potpore i subvencije, a 14,4 posto start up inkubatori. To nam je bio orijentir, i od toga nećemo odustati”, rekla je Ana Blečić Jelenović, dodajući da je ovo samo početak prezentacije njenog programa i mjera Liste za Rijeku koje će donijeti promjene i pokrenuti razvojni ciklus u gradu. Predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić obrazložio je pak prijedlog odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi koju je Gradskom vijeću uputila stranka, Prema tom prijedlogu postavljeni su kriteriji o pravu na djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade nakon 1.01.2021. godine. Predloženom dopunom, rekao je Švorinić, uvelo bi se pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za obveznike komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor), i to Računalno programiranje (softver) te Računala (hardver), kao i neke druge proizvodne i prerađivačke djelatnosti. Uvjeti za oslobađanje iskazani su visinom novih ulaganja u dugotrajnu imovinu (milijun za IT sektor, odnosno 3 milijuna za ostale), kao i brojem novih zaposlenika (5) na neodređeno. “Djelomično ili potpuno oslobađanje bilo bi u roku od 3 godine od početka ulaganja. Ova mjera motivirana je prvenstveno ekonomskim politikama prema kojima smanjenje poreza imaju višestruko veći učinak na povećanje konkurentnosti od poticaja i intervencija pojedinim sektorima. Iz tog razloga, dobro je da se ovakav prijedlog nađe pred gradskim parlamentom još u ovom mandatu kako bismo omogućili vijećnicima iz svih stranaka da pokažu koliko im je stvarno stalo do poticanja razvoja i poduzetništva, a koliko se time bave samo za vrijeme predizbornih kampanja.”, zaključio je Švorinić. Prijedlog dopune odluke Klub Liste za Rijeku već je uputio na e-savjetovanje pa građani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem linka: https://ekonzultacije.rijeka.hr/prijedlog-odluke-o-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/ […]

  3. […] Prijedlog dopune odluke Klub Liste za Rijeku već je uputio na e-savjetovanje pa građani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem linka: https://ekonzultacije.rijeka.hr/prijedlog-odluke-o-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/ […]

  4. […] Prijedlog dopune odluke Klub Liste za Rijeku već je uputio na e-savjetovanje pa građani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem linka. […]

  5. […] Prijedlog dopune odluke Klub Liste za Rijeku već je uputio na e-savjetovanje pa građani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem linka: https://ekonzultacije.rijeka.hr/prijedlog-odluke-o-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/ […]

  6. […] Oslobađanje novih ulagača u nove tehnologije od gradskih poreza prvi je uvjet razvoja grada, jer bez novih ulaganja i zapošljavanja Rijeka će stati – kazala je Ana Blečić Jelenović na konferenciji za novinare Liste za Rijeku, na kojoj je predstavljen prijedlog stranke o oslobađanju komunalne naknade poduzetnika koji ulažu nove tehnologije, razvoj i nova radna mjesta. Prema riječima Blečić Jelenović, to je jedna od ključnih točaka njenog programa i programa Liste za Rijeku jer poduzetnike treba rasteretiti da bi ulagali i zapošljavali. Posebno one poduzetnike koji ulažu u nove tehnologije te zapošljavaju stručnjake kojima je alternativa odlazak iz grada. “Građani će sigurno pozdraviti ovakav pristup, a na taj način bi vremenom profitirao i gradski proračun zbog privlačenja novih ulagača i otvaranje novih radnih mjesta. Anketa koju smo nedavno proveli na uzorku od oko 1000 građana kaže da 51,4 posto građana smatra da je oslobađanje od gradskih poreza (prirez, komunalna naknada) prvih nekoliko godina poslovanja najbolji način pomoći poduzetnicima, 34,1 posto smatra da su to financijske potpore i subvencije, a 14,4 posto start up inkubatori. To nam je bio orijentir, i od toga nećemo odustati”, rekla je Ana Blečić Jelenović, dodajući da je ovo samo početak prezentacije njenog programa i mjera Liste za Rijeku koje će donijeti promjene i pokrenuti razvojni ciklus u gradu. Predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić obrazložio je pak prijedlog odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi koju je Gradskom vijeću uputila stranka, Prema tom prijedlogu postavljeni su kriteriji o pravu na djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade nakon 1.01.2021. godine. Predloženom dopunom, rekao je Švorinić, uvelo bi se pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za obveznike komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor), i to Računalno programiranje (softver) te Računala (hardver), kao i neke druge proizvodne i prerađivačke djelatnosti. Uvjeti za oslobađanje iskazani su visinom novih ulaganja u dugotrajnu imovinu (milijun za IT sektor, odnosno 3 milijuna za ostale), kao i brojem novih zaposlenika (5) na neodređeno. “Djelomično ili potpuno oslobađanje bilo bi u roku od 3 godine od početka ulaganja. Ova mjera motivirana je prvenstveno ekonomskim politikama prema kojima smanjenje poreza imaju višestruko veći učinak na povećanje konkurentnosti od poticaja i intervencija pojedinim sektorima. Iz tog razloga, dobro je da se ovakav prijedlog nađe pred gradskim parlamentom još u ovom mandatu kako bismo omogućili vijećnicima iz svih stranaka da pokažu koliko im je stvarno stalo do poticanja razvoja i poduzetništva, a koliko se time bave samo za vrijeme predizbornih kampanja.”, zaključio je Švorinić. Prijedlog dopune odluke Klub Liste za Rijeku već je uputio na e-savjetovanje pa građani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem linka: https://ekonzultacije.rijeka.hr/prijedlog-odluke-o-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/ […]

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.