Strategija sporta Grada Rijeke

Savjetovanje o prijedlogu Strategije sporta Grada Rijeke 2018.–2024. godine  tiče se svih građana Rijeke koji se bave ili žele baviti sportom i rekreacijom, a jednako tako i pravnih osoba – udruga, saveza ili tvrtki kojima su sport i rekreacija u središtu zanimanja. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 23. ožujka 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Prijedlog Strategije sporta poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Opširnije…