Rezultati e-konzultacije Strategija razvoja Rijeke do 2020.

Zaključak gradonačelnika

Svima koji su sudjelovali u ovoj e-konzultaciji zahvaljujem se na pomoći i uključivanju u stvaranje ovako važnog dokumenta. Izrada Strategije razvoja Grada Rijeke ovime ulazi u završnu fazu. Na temelju prijedloga i komentara pristiglih putem ove e-konzultacije kao i putem pisama i mailova, te na temelju radionica koje su o tekstu nacrta Strategije održane s riječkim gospodarstvenicima i gradskim vijećnicima, stručni tim formirao je finalni dokument koji će 19. rujna 2013. biti predložen Gradskom vijeću na usvajanje. Opširnije…