Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci

Riječka tržnica

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, sadašnjih i potencijalnih korisnika komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci, sadašnjih i budućih kupaca na tržnici, kao i turista koji posjećuju Rijeku, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Nacrt prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Rijeci

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci se tiče svih građana, a pogotovo kupaca i trgovaca na tržnicama u Rijeci kojima upravlja Grad Rijeka. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 8. prosinca 2017. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj Nacrt Tržnog reda na tržnicama na malo možete poslati ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan u online formi u dnu ovog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…