Nova Odluka o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Rijeke

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke tiče se svih građana, ali i pravnih osoba koje su korisnici usluge prikupljanja i odvoza otpada. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 17. veljače 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Nacrt ove Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017.- 2022.

Savjetovanje o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. tiče se svih građana, ali i pravnih osoba poput KD Čistoća koje su direktno ili na bilo koji drugi način povezane s temama iz područja gospodarenja otpadom. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Savjetovanje ostaje otvoreno do 8. prosinca 2017. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…