Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke

Kartografski prikaz mjesnih odbora Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…