Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?

Mjesni odbori Grada Rijeke

Ova konzultacija s građanima ostaje otvorena do 31. listopada 2023. Tema kojom se bavi ova konzultacije tiče se svih građanki i građana Rijeke, a ponajviše možda vijeća mjesnih odbora, političkih stranaka i nezavisnih lista, udruga građana i građanskih inicijativa, javnih ustanova, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve građane, pozivaju na uključivanje u ovu konzultaciju. Pojedine od ovih specifično zainteresiranih javnosti dobile su priliku ispuniti upitnike posebno pripremljene za njih, no to ne isključuje i uključivanje u ovu e-konzultaciju namijenjenu svim građanima Rijeke. Opširnije…

Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke

Kartografski prikaz mjesnih odbora Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…