Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.

Lokacije mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na područje aglomeracije Rijeka

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana, posebice stanovnika Rijeke i Aglomeracije HR RI,  koju osim Rijeke čini područje gradova Bakra, Kastva, Kraljevice i Opatije te općina Viškovo, Čavle, Jelenje, Kostrena, Klana, Matulji, Lovran i Omišalj, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…