Izmjene Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke

Korzo s ugostiteljskim terasama

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 4. svibnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u gradu Rijeci, a od posebnog interesa je za građane koji se bave ili se žele baviti ugostiteljskom djelatnošću. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…