Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. srpnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice udruge, umjetničke organizacije i druge organizacije civilnog društva koje provode kulturne programe, projekte i aktivnosti. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…