Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

Urbana aglomeracija Rijeka

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 11. prosinca 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke te općina i gradova, članica Urbane aglomeracije Rijeka: gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice i Opatije i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…