Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?

Mjesni odbori Grada Rijeke

Ova konzultacija s građanima ostaje otvorena do 31. listopada 2023. Tema kojom se bavi ova konzultacije tiče se svih građanki i građana Rijeke, a ponajviše možda vijeća mjesnih odbora, političkih stranaka i nezavisnih lista, udruga građana i građanskih inicijativa, javnih ustanova, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve građane, pozivaju na uključivanje u ovu konzultaciju. Pojedine od ovih specifično zainteresiranih javnosti dobile su priliku ispuniti upitnike posebno pripremljene za njih, no to ne isključuje i uključivanje u ovu e-konzultaciju namijenjenu svim građanima Rijeke. Opširnije…