Odluka o komunalnom doprinosu

Rijeka panorama s Kozale

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 22. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, kao i pravnih i fizičkih osoba koje grade građevine na području grada Rijeke, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…