Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 12. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječjih vrtići na području drugih gradova i općina. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

Područje obuhvata UPU dijela stamenog područja Pavlovac u PPUGR

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. siječnja 2021. godine. Tema Savjetovanja je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac, a javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje su stanovnici navedenog područja, gospodarski subjekti na području istoga i ostali, ali i svi građani Rijeke kojih se uređenje ovog područja tiče na bilo koji drugi način. Opširnije…