Stalne mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI

Promet Pexels

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 10. studenog 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, poduzetnika i udruga grada Rijeke, kao i Aglomeracije HR RI, koju osim Rijeke čini područje gradova Bakra, Kastva, Kraljevice i Opatije te općina Viškovo, Čavle, Jelenje, Kostrena, Klana, Matulji, Lovran i Omišalj. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Opširnije…

Odluka o porezima Grada Rijeke

Kasica

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 8. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice fizičkih i pravnih osoba obveznika plaćanja gradskih poreza, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Opširnije…

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, poduzetnika i udruga grada Rijeke, koji žele koristiti površine javne namjene i nekretnine radi postave privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Opširnije…