Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno poduzetnika s područja grada Rijeke, građana koji namjeravaju postati poduzetnici, gospodarskih strukovnih udruženja te neprofitnih organizacija koje za cilj imaju promociju poduzetništva. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno studenata, učenika završnih razreda srednjih škola, studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te djelatnika u ustanovama na području grada Rijeke koje iskazuju potrebu za određenim deficitarnim kadrom. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz Nacrt Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Odluka o nagradama za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno učenika koji postižu zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te njihovih mentora i mentorica, odnosno roditelja navedenih učenika, ali i predstavnika udruga i sportskih klubova. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz nacrt Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. svibnja 2017. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Male komunalne akcije

Grad Rijeka raspisao je Poziv građanima za predlaganje projekata uređenja u kvartovima, na područjima mjesnih odbora u kojima građani žive. Uključite se ispunjavanjem ovog obrasca i predložite uređenja koja smatrate potrebnima u Vašem neposrednom životnom okruženju.

Predlagati možete izgradnju dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postavu autobusnih čekaonica, postavu tijela javne rasvjete, sanaciju postojećih prometnica, uređenja kolnika, izradu nogostupa, uređenja prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanaciju divljih deponija i sl.

Budući da se radi o manjim investicijskim zahvatima na obnovi postojećih odnosno izgradnji novih objekata komunalne infrastrukture, veliki razvojni zahvati, primjerice izgradnja autobusnog kolodvora, javnih garaža, šetnica, biciklističkih staza, pješačkih mostova, objekata vrtića, škola ili sportskih objekata, izgradnja novih prometnica, asfaltiranje bijelih cesta ili pak izgradnja vodovodne, kanalizacijske ili plinske mreže, ne mogu se financirati kroz male komunalne akcije.

Pozivamo građane da budu što konkretniji u svojim prijedlozima, odnosno navedu konkretnu lokaciju za provedbu zahvata. Općenite prijave kojima se, primjerice, predlaže više parkova, zelenih površina ili dječjih igrališta, nije moguće obraditi.

Opširnije…

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade tiče se korisnika stambenih prostora, poslovnih prostora, garažnih prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta. To je ujedno i zainteresirana javnost koje se poziva na aktivno sudjelovanje u ovom Savjetovanju.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…