Savjetovanje o novoj Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. ožujka 2017. i iznimno traje kraće od 30 dana zbog potrebe upućivanja ove Odluke na Gradsko vijeće koje će svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka. Nakon toga se ono raspušta do nove konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku nije poznat.
Tema prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke tiče se svih građana a posebno onih koji koriste stanove u vlasništvu Grada Rijeke ili su zainteresirani za kupnju gradskih stanova. Stoga se osim opće javnosti na Savjetovanje posebno pozivaju te kategorije građana.
Svoje prijedloge vezane uz novu Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u wordu, pdf-u i online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Savjetovanje o nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 13. ožujka 2017. i iznimno traje kraće od predviđenih 30 dana zbog potrebe donošenja ove odluke na Gradskom vijeću koje će svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka, nakon čega se ono raspušta do nove konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku nije poznat.
Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz novu Odluku o socijalnoj skrbi možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u wordu, pdf-u i online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 6. ožujka 2017. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a na ovom mjestu bit će objavljeno Izvješće o Savjetovanju. Ovo Savjetovanje iznimno traje kraće od 30 dana zbog nužnosti donošenja ovog Pravilnika do najkasnije 1. srpnja. Budući da će Gradsko vijeće Grada Rijeke svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka 2017. nakon čega se ono raspušta do nove konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku nije poznat, Pravilnik je nužno donijeti na navedenoj posljednjoj sjednici u ožujku.

Opširnije…

Savjetovanje o Nacrtu odluke o grobljima

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 3. ožujka 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a na ovom mjestu bit će objavljeno Izvješće koje će obuhvatiti prihvaćene i neprihvaćene prijedloge sudionika savjetovanja te obrazloženja. Tema kojom se bavi ova Odluka od iznimne je važnosti za sve građane, ali i za trgovačka društva ili obrte registrirane za obavljanje pogrebničke djelatnosti. To su ujedno javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje. Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Opširnije…