Energetska obnova OŠ Pećine

Savjetovanje o postupku javne nabave za Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Pećine ostaje otvoreno do 24. svibnja 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opširnije…

Male komunalne akcije

Grad Rijeka raspisao je Poziv građanima za predlaganje projekata uređenja u kvartovima, na područjima mjesnih odbora u kojima građani žive. Uključite se ispunjavanjem ovog obrasca i predložite uređenja koja smatrate potrebnima u Vašem neposrednom životnom okruženju. Predlagati možete izgradnju dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postavu autobusnih čekaonica, postavu tijela javne rasvjete, asfaltiranja nerazvrstanih cesta, uređenja kolnika, izradu nogostupa, uređenja prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanaciju divljih deponija i sl. Opširnije…

Savjetovanje o novoj Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. ožujka 2017. i iznimno traje kraće od 30 dana zbog potrebe upućivanja ove Odluke na Gradsko vijeće koje će svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka. Nakon toga se ono raspušta do nove konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku nije poznat.
Tema prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke tiče se svih građana a posebno onih koji koriste stanove u vlasništvu Grada Rijeke ili su zainteresirani za kupnju gradskih stanova. Stoga se osim opće javnosti na Savjetovanje posebno pozivaju te kategorije građana.
Svoje prijedloge vezane uz novu Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u wordu, pdf-u i online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Savjetovanje o nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 13. ožujka 2017. i iznimno traje kraće od predviđenih 30 dana zbog potrebe donošenja ove odluke na Gradskom vijeću koje će svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka, nakon čega se ono raspušta do nove konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku nije poznat.
Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz novu Odluku o socijalnoj skrbi možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u wordu, pdf-u i online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…