Izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 9. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice onih na koje se odnose povlašteno i besplatno parkiranje, kako i građana i poslovnih subjekata zainteresiranih za rezervaciju parkirališnih mjesta, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…