Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022.

Savjetovanje o Nacrtu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. tiče se svih građana grada Rijeke, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se uključi u ovo Savjetovanje. Savjetovanje ostaje otvoreno do 31. svibnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o provedenom Savjetovanju bit će objavljeno ovdje. Svoja mišljenja i prijedloge vezane uz Programu zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke možete izraziti slanjem popunjenog Obrasca za savjetovanje. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2019.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. svibnja 2019. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge vezane uz Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Odluka o zakupu poslovnog prostora

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora tiče se svih onih građana koji se bave gospodarskim i poduzetničkim djelatnostima te imaju ili namjeravaju imati u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke. Oni su ujedno i zainteresirana javnost koje se poziva na aktivno sudjelovanje u ovom Savjetovanju.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 16. svibnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz izmjene i dopune Odluke o zakupu poslovnog prostora možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora tiče se svih građana koji obavljaju gospodarske djelatnosti, odnosno svih onih građana koji se javljaju ili namjeravaju javiti na natječaje za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada. To je ujedno i zainteresirana javnost koje se poziva na aktivno sudjelovanje u ovom savjetovanju. Ono ostaje otvoreno do 16. svibnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Odluku o zakupu poslovnog prostora možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Male komunalne akcije

Rotor kod OŠ Srdoči

Grad Rijeka raspisao je Poziv građanima za predlaganje projekata uređenja u kvartovima, na područjima mjesnih odbora u kojima građani žive. Uključite se ispunjavanjem ovog obrasca i predložite uređenja koja smatrate potrebnima u Vašem neposrednom životnom okruženju.

Predlagati možete izgradnju dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postavu autobusnih čekaonica, postavu tijela javne rasvjete, sanaciju postojećih prometnica, uređenja kolnika, izradu nogostupa, uređenja prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanaciju divljih deponija i sl.

Budući da se radi o manjim investicijskim zahvatima na obnovi postojećih odnosno izgradnji novih objekata komunalne infrastrukture, veliki razvojni zahvati, primjerice izgradnja autobusnog kolodvora, javnih garaža, šetnica, biciklističkih staza, pješačkih mostova, objekata vrtića, škola ili sportskih objekata, izgradnja novih prometnica, asfaltiranje bijelih cesta ili pak izgradnja vodovodne, kanalizacijske ili plinske mreže, ne mogu se financirati kroz male komunalne akcije.

Pozivamo građane da budu što konkretniji u svojim prijedlozima, odnosno navedu konkretnu lokaciju za provedbu zahvata. Općenite prijave kojima se, primjerice, predlaže više parkova, zelenih površina ili dječjih igrališta, nije moguće obraditi.

Opširnije…

Pilot verzija web stranice za sudjelovanje građana u radu uprave

Pozivamo vas da se uključite u ovu konzultaciju, pregledate i komentirate pilot-verziju web stranice, URBAN INNO online platformu, koju razvijamo s ciljem jednostavnijeg uključivanja građana u komunikaciju s gradskom upravom.  Ova konzultacija ostaje otvorena do 20. ožujka, a nakon tog datuma ovdje ćemo objaviti zaključke konzultacije i, prema pristiglim prijedlozima, nastaviti razvijati spomenutu web stranicu namijenjenu sudjelovanju građana u razvoju grada.

Opširnije…